Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: "Không chỉ nắm mà còn hiểu nghị quyết, từ đó, góp phần triển khai đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống"

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết đã đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị_Ảnh: TA

Chiều 4/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị đã nghe trình bày 4 nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Đó là các Nghị quyết 42, 43, 44, 45 về các vấn đề: Chính sách xã hội; đại đoàn kết toàn dân tộc; chiến lược bảo vệ Tổ quốc; xây dựng đội ngũ trí thức. 

Các báo cáo đã nhấn mạnh, làm sâu sắc thêm nội dung trong từng Nghị quyết về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đồng thời cũng nêu rõ những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, cùng với các Nghị quyết quan trọng trên, tiếp nối Hội nghị Trung ương 7 về đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến một số vấn đề lớn, hệ trọng khác.

Đó là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 2023-2024 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế thừa các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh việc cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai từ Trung ương đến cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tham gia nghiêm túc hội nghị. Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, số lượng tham gia hội nghị này có gần 1,5 triệu cán bộ, đảng viên của hơn 16.000 tổ chức Đảng trên cả nước. Có địa phương kết nối tới cấp xã, phường, thị trấn.

"Đây chỉ là bước khởi đầu để nghị quyết đi vào cuộc sống. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực để đảm bảo các nghị quyết đạt được kết quả thực chất gắn với từng địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, thực tế quá trình kiểm tra, giám sát từng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng cũng cho thấy, một số nghị quyết, chủ trương quan trọng ở mặt này, mặt khác vẫn nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sát, chưa quyết tâm cao, nơi này, nơi kia hiệu quả tổ chức thực hiện còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu.

“Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII là hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tác động trực tiếp, toàn diện đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về những vấn đề hệ trọng của đất nước trong bối cảnh hiện nay. Toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội nghiêm túc tiếp thu tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết thường xuyên, liên tục, gắn với vị trí, trách nhiệm công tác, từ đó không chỉ nắm mà còn hiểu nghị quyết, từ đó góp phần triển khai đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng rút kinh nghiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết đạt được hiệu quả cao, không để xảy ra tình trạng "đầu voi, đuôi chuột", hình thức. Từ đó, để các nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất nhất.

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 1/2/2024, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội diễn ra lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII năm 2023, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).
Ngày 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024”.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top