Thủ tướng yêu cầu TP. HCM khẩn trương rà soát, kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn

20/09/2021, 08:51

Thủ tướng yêu cầu TP. HCM khẩn trương rà soát, kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra, kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng theo quy định...

Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6611/VPCP-KGVX gửi Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc người dân phản ánh không được cứu trợ.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo kiểm tra, kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng theo quy định.

Khẩn trương rà soát, không để sót, lọt đối tượng, không để người dân "thiếu ăn," không để bất bình đẳng trong việc nhận hỗ trợ; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng kích động người dân gây mất an ninh trật tự và an toàn phòng, chống dịch COVID-19./.

PV