Thủ tướng trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

22/04/2020, 23:29

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh có câu hỏi chất vấn gửi Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh TL

Nội dung chất vấn: Thực hiện chủ trương tăng nguồn cung cấp điện cho sản xuất và đời sống người dân, cả nước đã triển khai xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện, trong đó có Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh. Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải hiện đang sử dụng Cảng chuyên dụng trong luồng tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu để neo vào cung cấp than cho các nhà máy. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng bồi lắng tại cảng than khá nhanh dẫn đến tàu chuyên chở than 30.000 tấn không thể tiếp cận nhà máy, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nguồn than cho nhà máy hoạt động.

Hiện nay, nhu cầu than cho nhà máy là 30.000 tấn/ngày nhưng do sử dụng tàu nhỏ nên dù đã huy động hết công suất bốc dỡ cũng chỉ được 26.000 tấn/ngày, thiếu hụt 6.000 tấn/ngày và nếu tình trạng này không được khắc phục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các nhà máy.

Trước mắt, ủy quyền cho UBND tỉnh Trà Vinh được cấp phép nhận chìm vật liệu nạo vét thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải trong thời gian chờ Quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch có hiệu lực.

Trước vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra trường hợp Đại biểu Thạch Phước Bình phản ánh.

Căn cứ kết quả rà soát, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Trung tâm Điện lực Duyên Hải được xây dựng tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh bao gồm Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3 và Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng. Trung tâm có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Cảng biển nằm trong quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Duyên Hải là một công trình hạ tầng quang trọng. Để đảm bảo việc tiếp nhận tàu than có trọng tải 30.000 DWT, tuyến luồng hàng hải, cần thực hiện nạo vét, duy tu để đảm bảo cao độ -9,5m. Theo kết quả khảo sát, dự báo tổng khối lượng cần nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải này thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020 là gần 15 triệu m3.

Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng công ty Phát điện 1 đã lập hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm cho Dự án nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, vùng nước trước bến, vũng quay tàu Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2020.

Toàn bộ khối lượng chất nạo vét này dự kiến sẽ được nhận chìm tại khu vực biển đã được UBND tỉnh Trà Vinh chấp thuận thuộc vùng biển Trà Vinh, cách khu vực Cảng biển Trung tâm từ 23 - 28 km.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm cho Dự án này là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thì khu vực biển đề nghị được nhận chìm được xem xét trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, để tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về nhận chìm, giao khu vực biển để nhận chìm, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018, Chính phủ đã xem xét, thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển để nhận chìm vật, chất nạo vét trong trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận Hồ sơ liên thông thủ tục hành chính thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để nhận chìm của Dự án do Tổng Công ty Phát điện 1 nộp ngày 25/1/2019.

Sau khi nhận được Hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để xem xét, quyết định việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm của Dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiến hành hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhận chìm, giao khu vực biển và quản lý hoạt động nạo vét.

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2019. Trong đó nghiên cứu quy định theo hướng tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép nhận chìm ở biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển để nhận chìm để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2019.

PV