Thủ tướng chỉ đạo về một số thông tin KT-XH phản ánh trên báo chí

22/04/2020, 23:29

Thủ tướng chỉ đạo về một số thông tin KT-XH phản ánh trên báo chí - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 4/10/2017.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ đã xem xét nội dung báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 4/10/2017 gồm: Tư vấn Egis International của Pháp đề xuất tạo hành lang đường thủy Đông-Tây và Nam-Bắc; nếu tất cả các dự án sân bay, cảng được phê duyệt, Việt Nam sẽ có hệ thống sân bay và cảng nước sâu nhiều nhất thế giới; việc kêu gọi đầu tư dự án sân bay An Giang và việc mua bán thông tin cá nhân, gần đây là mua bán thông tin hành trình chuyến bay nội địa).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải hàng không đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có cảng hàng không sân bay; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng sân bay An Giang phù hợp với quy hoạch phát triển cảng hàng không, sân bay đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng hệ thống cảng biển; đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng hải để đảm bảo phát triển hệ thống cảng biển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh các vụ việc khai thác, sử dụng trái pháp luật thông tin về nhân thân hành khách đi tàu bay tại Việt Nam; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

PV