Thứ trưởng Hà Kim Ngọc giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

10/05/2022, 08:47

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam - Ngày 9/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 559/QĐ-TTg cử ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho ông Đặng Hoàng Giang.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam. Ảnh: Dương Ngọc

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc sinh năm 1963 tại Hà Nội. Ông công tác trong ngành Ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác khu vực châu Mỹ.

Tháng 5/2013, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ năm 2018 đến năm 2021, ông được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mỹ. Tháng 4/2022, ông được bổ nhiệm tiếp tục làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Ủy ban) có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định về phương hướng, chính sách, chương trình và kế hoạch hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với tổ chức UNESCO; đại diện cho Việt Nam trong quan hệ với tổ chức UNESCO, các Văn phòng UNESCO khu vực và các quốc gia thành viên UNESCO về những vấn đề có liên quan đến UNESCO.

Chủ tịch Ủy ban do  Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đảm nhiệm. Ủy ban gồm 5 Tiểu ban: Giáo dục; Văn hóa; Thông tin; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban còn có các Tiểu ban chuyên môn và Ban thư ký./.

TH