5 tháng thu NSNN đạt 481,27 nghìn tỷ đồng

22/04/2020, 23:29

5 tháng thu NSNN đạt 481,27 nghìn tỷ đồng - Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2017 thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 481,27 nghìn tỷ đồng,

Ảnh minh họa.

Thu NSNN trong 5 tháng đã tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016; tháng 5, thu NSNN ước đạt 85.3 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 66,88 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng đạt 388,26 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016; thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3.84 nghìn tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so tháng trước; thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện tháng trước; lũy kế thu 5 tháng là 115 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi NSNN tháng 5 ước đạt 94,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016,

Chi đầu tư phát triển đạt 76,26 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán, tăng 22,6%; chi trả nợ đạt 44,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%; chi thường xuyên đạt 362,39 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương cơ bản được đảm bảo; bội chi Ngân sách Trung ương tháng 5 ước đạt 21 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo Bộ Tài chính, tính đến 31/5/2017, khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường là 103.396,7 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch phát hành (183,3 nghìn tỷ đồng); đồng thời đã phát hành 33.000 tỷ đồng TPCP cho Bảo hiểm xã hội đạt 55% kế hoạch phát hành (60.000 tỷ đồng).

PC