Thư kêu gọi của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam v/v hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam

14/07/2016, 13:48

Thư kêu gọi của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam v/v hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam - Tạp chí Người Làm Báo giới thiệu toàn văn "Thư kêu gọi của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu về việc hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam"