Thu hút hội viên bằng các Giải Báo chí

30/12/2021, 16:06

Thu hút hội viên bằng các Giải Báo chí - Hội Nhà báo các tỉnh đã có nhiều hoạt động rất sáng tạo qua việc tổ chức các cuộc thi báo chí, tạo “sân chơi” nghiệp vụ thiết thực cho hội viên, đồng thời là thử nghiệm quan trọng để đưa tác phẩm dự Giải Báo chí quốc gia.

Thu hút hội viên bằng các Giải Báo chí. Ảnh: PV

HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC GIANG:

Nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, những năm gần đây, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí và các ban, ngành, địa phương tổ chức nhiều cuộc thi báo chí, qua đó tạo “sân chơi” nghiệp vụ thiết thực, bổ ích cho hội viên và nâng cao hiệu quả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã đề xuất và được UBND tỉnh nhất trí tổ chức Giải báo chí Thân Nhân Trung từ nhiều năm nay.

Bên cạnh Giải báo chí Thân Nhân Trung do UBND tỉnh tổ chức, những năm gần đây, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc thi báo chí trên từng lĩnh vực. Cụ thể như phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức giải báo chí về giảm nghèo bền vững; với Hội Khuyến học có cuộc thi về khuyến học- khuyến tài; với Báo Bắc Giang, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch phát động các cuộc thi báo chí viết về du lịch, ảnh báo chí…

Có thể nói, việc tổ chức nhiều giải báo chí góp phần tạo “sân chơi” nghiệp vụ cho hội viên có nhiều ý nghĩa, tác dụng. Đây vừa là nơi rèn luyện, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho hội viên, vừa khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí có chất lượng, hiệu quả cao góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Thông qua tổ chức các giải báo chí, hình ảnh, vai trò, vị thế của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc.

Giải báo chí về đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành thương hiệu của báo chí Tây Nam Bộ. Ảnh: PV

HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐỒNG THÁP:

Thời gian qua, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác tại các địa phương trong và ngoài tỉnh với trên 100 lượt hội viên – nhà báo tham gia. Thông qua các chuyến thực tế sáng tác, nhiều hội viên đã trải nghiệm và đầu tư sáng tác nên nhiều tác phẩm báo chí hay, có giá trị phục vụ cho đơn vị mình. Nhiều phóng viên, nhà báo trẻ đã từng bước trưởng thành thông qua các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ và các chuyến thực tế sáng tác do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Đồng thời, Hội cần thường xuyên động viên, khuyến khích các hội viên, nhà báo tham gia các Giải báo chí. Không khí hoạt động nghiệp vụ sôi nổi giúp tổ chức Hội trở thành “điểm đến” hữu ích cho hội viên, khuyến khích các nhà báo sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên và chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

PV