Thư chúc mừng năm mới 2022 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

31/01/2022, 11:26

Thư chúc mừng năm mới 2022 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần – 2022, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo và qua các đồng chí, đồng nghiệp, gửi tới gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Năm 2021, năm “lửa thử vàng” với đất nước và Hội Nhà báo Việt Nam. Các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã cho thấy tinh thần vượt khó, nỗ lực phấn đấu, xây dựng tổ chức Hội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt, tổ chức rất thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020–2025, bầu 52 ủy viên Ban chấp hành là các nhà báo có uy tín, trách nhiệm với công việc, từ đó khẳng định vai trò là tổ chức chính trị–xã hội–nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cả nước, luôn đồng hành cùng dân tộc vì sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 97 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, 72 năm xây dựng và phát triển Hội Nhà báo Việt Nam, tôi tin tưởng rằng trong năm 2022, hơn 27 nghìn hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020–2025; thực hiện tốt Chỉ thị số 43–CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”…

Các cấp Hội Nhà báo cần tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt chuyển đổi số báo chí; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam.

Thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban chấp hành, một lần nữa, tôi xin gửi tới đồng chí, đồng nghiệp và gia đình lời chúc mừng Xuân mới An khang – Thịnh vượng – Hạnh phúc!

Thân ái!

LÊ QUỐC MINH

Ủy viên BCH Trung ương Đảng,

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân,

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Bình luận