Thời hạn xử lý phạt nguội sẽ được tăng lên 10 ngày

17/05/2022, 10:08

Thời hạn xử lý phạt nguội sẽ được tăng lên 10 ngày - Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về các điểm mới về phạt nguội được áp dụng kể từ ngày 21/5/2022.

Theo đó, Thông tư số 15/2022/TT-BCA (ngày 6-4-2022) của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2020/TT-BCA (ngày 19-6-2020) của Bộ Công an, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Cụ thể, sẽ tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày. Điều này được quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BCA (bổ sung Điều 19a Thông tư số 65/2020/TT-BCA) quy định trong trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông, người có thẩm quyền xử phạt thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc. 

Kết quả phạt nguội đến công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết. Theo quy định hiện hành, quá thời hạn 15 ngày làm việc mà người vi phạm không đến cơ quan công an nơi xảy ra vi phạm để giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử lý sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với chủ phương tiện xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) để phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Thời hạn xử lý phạt nguội sẽ được tăng lên 10 ngày

Được biết, sau khi xác minh thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện vi phạm giao thông, người có thẩm quyền xử phạt sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm.

Nếu quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo vi phạm mà người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông chưa đến trụ sở cơ quan công an đã ra thông báo vi phạm để giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử phạt tiếp tục thực hiện gửi thông báo đến công an cấp xã nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc nơi đặt trụ sở chính.

Trước đây, khi bị phạt nguội, người vi phạm sẽ nhận được thông báo mời đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Trong trường hợp này, người bị phạt nguội buộc phải quay trở lại nơi vi phạm để giải quyết. 

Với Thông tư số 15/2022/TT-BCA được áp dụng từ ngày 21/5 tới đây, người vi phạm không cần quay lại nơi vi phạm để giải quyết phạt nguội được quy định tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 15/2022/TT-BCA.
Theo đó, Thông tư nêu rõ, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở công an cấp xã, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc.

Về tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô, theo quy định hiện hành, quá thời hạn 15 ngày làm việc mà người vi phạm không đến cơ quan công an nơi xảy ra vi phạm để giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử lý sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với chủ phương tiện xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) để phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 15/2022/TT-BCA, quá thời hạn 20 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, người vi phạm không đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc hoặc cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc của công an cấp xã, công an cấp huyện thì người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, liên hệ giải quyết theo quy định; gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm (đối với phương tiện giao thông vi phạm là xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng); đồng thời, cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

Thông tư số 15/2022/TT-BCA cũng cho phép nộp phạt giao thông tại Cổng dịch vụ công của Bộ Công an với các bước hướng dẫn cụ thể được cập nhật trên website của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

PV

Bình luận