Thí điểm thành lập BQL An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng

22/04/2020, 23:29

Thí điểm thành lập BQL An toàn thực phẩm tại Đà Nẵng - Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc thí điểm thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Đoàn thanh tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đà Nẵng kiểm tra một bếp ăn tập thể. Ảnh: TL

Theo quyết định, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng là cơ quan thuộc UBND thành phố Đà Nẵng.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước; thực hiện chức năng giúp UBND thành phố tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: 3 phòng chuyên môn; 5 Đội nghiệp vụ và 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm.

TH