Thể lệ Giải Báo chí "Về Đồng bằng sông Cửu Long" năm 2017

22/04/2020, 23:29

Thể lệ Giải Báo chí "Về Đồng bằng sông Cửu Long" năm 2017 - Tạp chí Người Làm Báo xin trân trọng gửi tới độc giả nội dung thể lệ Giải Báo chí "Về Đồng bằng sông Cửu Long" năm 2017

HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
TẠP CHÍ NGƯỜI LÀM BÁO   BÁO NHÀ BÁO VÀ CÔNG LUẬN

 

THỂ LỆ
GIẢI BÁO CHÍ “VỀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” NĂM 2017

Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Hội Nhà báo Việt Nam ngày 24/6/2016,

Căn cứ Quyết định số 403a/QĐ-HNBVN ngày 18/7/2016 của Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam về việc phân công đơn vị tổ chức Giải Báo chí “Về Đồng bằng sông Cửu Long

I. MỤC ĐÍCH

- Giải báo chí được tổ chức để góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tuyên truyền và giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch cũng như phản ánh đời sống của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

- Ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí chất lượng tốt viết về Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải năm 2016. Ảnh: Cường Phạm

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Nội dung

Các tác phẩm tham dự Giải báo chíVề Đồng bằng sông Cửu Long” cần phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả các nội dung sau đây:

- Phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như vấn đề biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, liên kết vùng, hội nhập kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực;

- Tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho người dân và các vấn đề khác như: nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội trong khu vực;

- Khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về gương người tốt việc tốt, phê phán các hành vi tiêu cực, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tôn vinh cá nhân có cách thức sản xuất tiên tiến, phục vụ phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

2. Hình thức tác phẩm dự Giải

- Loại hình báo chí dự Giải gồm 4 loại hình: Báo in, Báo nói (Phát thanh), Báo hình (Truyền hình) và báo điện tử;

- Thể loại báo chí dự Giải: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung, giao lưu, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp, phim tài liệu truyền hình…

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện.

3. Đối tượng tham gia

- Tất cả các nhà báo, cộng tác viên báo chí trung ương và địa phương là công dân Việt Nam có tác phẩm phù hợp với Thể lệ này đều có thể gửi tác phẩm dự Giải;

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 04 người.

4- Hình thức thể hiện

 a- Đối với tác phẩm báo in:

+ Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

b- Đối với tác phẩm phát thanh:

+ Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

+ Thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

+ Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút. 

c- Đối với tác phẩm truyền hình:

+ Mỗi tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) tin, bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

+ Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng.

+ Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

dĐối với tác phẩm báo điện tử:

+ Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in.

+ Thể hiện được đặc trưng của báo điện tử là ngắn, gọn, có tính liên kết.

+ Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

5- Một số vấn đề cần lưu ý

 - Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ:  Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Những hồ sơ không đúng Hướng dẫn sẽ bị loại. Hội đồng Giải sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải.

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm báo điện tử phải được in giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, tên tác giả và thời gian đăng tải, có hình giao diện của báo, đường link của bài; Không sử dụng bài từ báo in đăng trên báo điện tử;

- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm báo hình, phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, USB, mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trên.

Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để tuyên truyền.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu và đồng chí Trần Quốc Trung trao giải thưởng cho tác phẩm đoạt giải Nhất năm 2016. Ảnh: Cường Phạm

III. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

- Các tác phẩm báo chí đã đăng tải trong thời gian từ tháng 12/2016 đến 30/10/2017 trên các báo in, báo điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí;

- Không xem xét tác phẩm dự giải của tác giả vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác cũng như vi phạm về vấn đề bản quyền;

- Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi khác không được dự Giải;

- Các tác phẩm dự Giải cần phải có chữ ký xác nhận của lãnh đạo cơ quan báo chí hoặc lãnh đạo cấp Hội.

PGS, TS Nguyễn Thành Lợi và đồng chí Trần Hữu Hiệp trao giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích năm 2016. Ảnh: Cường Phạm

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

01 giải Nhất :       35.000.000 đ/ giải;

02 giải Nhì   :       20.000.000 đ/giải;

03 giải Ba     :      15.000.000 đ/giải;

05 giải Khuyến Khích: 5.000.000 đ/giải.

Mỗi tác phẩm vào Chung khảo, tác giả (nhóm tác giả) được nhận 500.000đ.

(Những tác giả đoạt giải thưởng (hoặc vào Chung khảo) được cấp Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức)

Đồng chí Tạ Việt Anh đại diện nhà tài trợ AFV và đồng chí Lê Trần Nguyên Huy trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm vào Chung khảo năm 2016. Ảnh: Cường Phạm

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

1. Thời gian

- Nhận bài từ ngày phát động tháng 12/2016 đến hết ngày 30/10/2017 (theo dấu bưu điện);

- Tổng kết, trao giải: 18/12/2017 tại TP. Vĩnh Long.

2. Cách thức gửi bài

a) Qua đường bưu điện, xin gửi về:

Ban Tổ chức Giải báo chí “Về đồng bằng sông Cửu Long”;

Địa chỉ: Tạp chí Người Làm Báo, Tầng 4, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam – Khu đô thị mới Cầu Giấy, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.32.262.994; DĐ: 0977.552.610 (gặp chị Lan).

b) Qua thư điện tử (email): lambaovatruyenthong@gmail.com (Chỉ áp dụng với các tác phẩm báo điện tử). Yêu cầu: Gửi kèm đường link bài báo, ghi tên báo, thời gian đăng tải, tên tác giả; tiêu đề cần ghi rõ: Tác phẩm dự Giải  “Về đồng bằng sông Cửu Long”.

VI. BAN CHỈ ĐẠO & BAN TỔ CHỨC

1. Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải;

2. PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Trưởng ban Tổ chức Giải. 

3. ThS Lê Trần Nguyên Huy, Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công Luận, Phó Trưởng ban Thường trực Giải.   

Chi tiết xin liên hệ: Ban Thư ký tổng hợp Giải

- Tại Hà Nội: ĐT (024)32.262.994, di động: 0977.552.610 (chị Lan).

- Tại TP.HCM: ĐT: (028)39.913.424, di động: 0917.527.072 (chị Bích);

Website: nguoilambao.vn, lambao.com.vn, congluan.vn

TM.BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS,TS Nguyễn Thành Lợi