Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

22/04/2020, 23:29

Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay thế ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải được nghỉ hưu theo chế độ.

PV