Thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 73 năm

22/04/2020, 23:29

Thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước sau 73 năm - 73 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đến nay kinh tế-xã hội của đất nước đã có những phát triển vượt bậc.

Hiện Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu thế giới, đời sống của người dân được nâng lên.

Theo TTXVN