Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông

18/08/2022, 15:05

Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông - Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 thành lập Tạp chí Khoa học phổ thông trên cơ sở sáp nhập Báo Khoa học phổ thông và Tạp chí Thời sự y học.

Tạp chí Khoa học phổ thông.

Tạp chí Khoa học phổ thông trực thuộc UBND TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Báo Khoa học phổ thông thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM và Tạp chí Thời sự y học thuộc Hội Y học TP.HCM.

Theo đó, Tạp chí Khoa học phổ thông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND TP.HCM, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

Tạp chí Khoa học phổ thông hoạt động theo phương châm thường xuyên và tích cực thông tin về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền các cấp tại TP.HCM; thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; tham gia tư vấn, phản biện chính sách liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ và giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu, công trình khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm phát triển thúc đẩy kinh tế của TP.HCM…

Tạp chí Khoa học phổ thông hoạt động với nhiệm vụ thông tin về công tác nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền các cấp tại TP.HCM.

Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; tham gia tư vấn, phản biện chính sách liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu, công trình khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm phát triển thúc đẩy kinh tế của thành phố.

Theo quyết định, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khoa học phổ thông gồm Tổng Biên tập và không quá 2 Phó Tổng Biên tập, 5 phòng ban trực thuộc, cụ thể: Ban Thư ký tòa soạn, Ban Trị sự, Phòng truyền thông đa phương tiện, Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Phòng Bạn đọc và Công tác xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật và Hội Y học thành phố tổ chức bàn giao nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu hồ sơ có liên quan cho Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức bàn giao nguyên trạng giữa người đứng đầu cơ quan báo chí trước và sau khi tổ chức lại.

Việc bàn giao, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản…và thay đổi con dấu của Tạp chí Khoa học phổ thông được hoàn thành chậm nhất 03 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

PV