Thành phố Hồ Chí Minh:

Hội Điện ảnh kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

31/10/2022, 11:05

Sáng 30/10/2022, tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Điện ảnh TP. HCM (28/10/1982 – 28/10/2022).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM …

Trong 40 năm qua, Hội Điện ảnh TP. HCM đã chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các công tác hội; có nhiều hoạt động nhằm tập hợp hội viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn; không ngừng lao động sáng tạo nghệ thuật, đoàn kết, giữ vững định hướng của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong hoạt động văn học nghệ thuật, góp phần định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng mối quan hệ xã hội và con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch TP. HCM nhấn mạnh, Hội Điện ảnh thành phố đã không ngừng nỗ lực, góp phần xây dựng nền điện ảnh cách mạng đạt được những thành tựu to lớn, bắt nhịp cùng công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển mạnh mẽ. Sự nghiệp xã hội hóa điện ảnh ở TP. HCM đã phát triển tiên phong và đạt nhiều thành công lớn; đã khuyến khích, phát huy vai trò của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc xây dựng rạp chiếu, sản xuất phim, xuất nhập khẩu, phát hành và phổ biến phim, xây dựng cơ sở vật chất cho sản xuất phim và xây dựng đội ngũ làm phim.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại lễ kỷ niệm _Ảnh: PV.

Ông Trần Thế Thuận mong muốn, Hội Điện ảnh thành phố tiếp tục quan tâm và có kế hoạch thực hiện tốt các nội dung đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động 45-CTHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chương trình hành động 45-CTHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Ngoài ra, Hội cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng, đề xuất các chính sách tôn vinh, khen thưởng các tác phẩm điện ảnh và truyền hình có giá trị cao về tư tưởng và thẩm mỹ nghệ thuật, tính nhân văn, tôn vinh đội ngũ những người làm điện ảnh một cách phù hợp tình hình thực tiễn của phát triển kinh tế - xã hội.

Các cá nhân, tập thể nhận Giấy khen tại lễ kỷ niệm_Ảnh: PV.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. HCM đã trao giấy khen cho 10 chi hội và 40 hội viên tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong hoạt động công tác hội của Hội Điện ảnh TP. HCM.

Diệu Linh