Thanh Hóa: Tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

22/04/2020, 23:29

Vừa qua, tại TP. Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ các Sở Thông t

.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) phát biểu khai mạc hội nghị

Đây là lớp tập huấn dành cho lãnh đạo, cán bộ Sở TT&TT, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. 

Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thông tin, truyền truyền về chương trình BHXH, BHYT toàn dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT), nhấn mạnh: “Hội nghị sẽ giúp cho phóng viên, biên tập của các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác BHXH, BHYT, BHTN. Từ đó, hỗ trợ vốn kiến thức giúp tác giả viết những tác phẩm có chất lượng, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân đến năm 2020”.

Ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Ông Điều Bá Được - Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH Việt Nam: Các doanh nghiệp trong nước cũng chưa chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Độ tuổi sa thải lao động trung bình từ 35 tuổi, dẫn đến việc lao dộng thất nghiệp luôn ở mức cao, gây gánh nặng về BHTN cho ngân sách nhà nước.

Hiện nay công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên báo chí còn những tồn tại như tin, bài chủ yếu ở dạng phản ánh thông tin, chưa nêu rõ ý nghĩa, tác dụng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là đối với người nghèo, người dân vùng sâu vùng xa, người lao động thất nghiệp; chưa tuyên truyền sâu rộng giúp người dân tích cực tham gia đóng góp bảo hiểm tự nguyện.

Vì vậy, việc định hướng, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông về các vấn đề xã hội nói chung và về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nói riêng trên báo chí hiện nay là rất cần thiết.

Nguyễn Hòa