Tập huấn viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

18/08/2022, 11:16

Tập huấn viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Chiều 17/8, Báo Tuyên Quang tổ chức tập huấn viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của cơ quan.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, Đại tá, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, Chuyên gia Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã thông tin tới các học viên về kỹ năng, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; nắm bắt, viết bài phản bác những trang thông tin, trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân không chính thống, những thông tin phản bác, xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật; sáng tạo tác phẩm báo chí phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Đại tá, Thạc sỹ Đỗ Phú Thọ, thành viên nhóm chuyên gia Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân trao đổi với các học viên tại buổi tập huấn.

Thảo luận tại buổi tập huấn, các học viên đã sôi nổi trao đổi về việc lựa chọn đề tài, chi tiết, lấy ý kiến chuyên gia và tìm các điểm đặc trưng cho tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, trau dồi kỹ năng, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo, có nhiều bài viết chất lượng đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo Báo Tuyên Quang