Tập huấn nghiệp vụ quản lý kinh tế trong hoạt động báo chí

18/03/2022, 06:24

Tập huấn nghiệp vụ quản lý kinh tế trong hoạt động báo chí - Ngày 17/3, tại TP. Nha Trang, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về quản lý kinh tế trong hoạt động báo in, báo điện tử, tạp chí.


Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn nghiệp vụ quản lý kinh tế trong hoạt động báo chí. Ảnh  Hằng Tâm

Tham gia hội nghị có 60 đại biểu đại diện cho các Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo in, báo điện tử, tạp chí ở 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Bộ TT&TT chia sẻ, trao đổi về những nội dung: Áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng phương án giá và quản lý giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất; cung cấp sản phẩm báo in, báo điện tử, tạp chí sử dụng ngân sách Nhà nước…

Buổi tập huấn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ giao kinh phí thường xuyên sang giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo in, báo điện tử, tạp chí và triển khai thực hiện Thông tư số 18/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử.

TH