Tập huấn kỹ năng biên tập từ truyền hình sang phát thanh

22/04/2022, 16:59

Tập huấn kỹ năng biên tập từ truyền hình sang phát thanh - Thực hiện kế hoach đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn năm 2022 giữa Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí-Hội Nhà báo Việt Nam. Ngày 21/4, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam kết hợp với Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh khai giảng lớp học trực truyến “Kỹ năng biên tập từ truyền hình sang phát thanh” cho 29 học viên là các phóng viên, biên tập thuộc Đài PTTH Tây Ninh và Báo Tây Ninh.

Giảng viên, Nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên tại lớp học trực tuyến

Lớp tập huấn do Giảng viên, Nhà báo Nguyễn Vĩnh Quyên – Nguyên Phó Tổng Giám đốc Kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam trực tiếp đứng lớp.

Sau khi làm quen với các học viên và nắm tình hình thực tế tại Đài PTTH Tây Ninh,tìm hiểu những khó khăn mà học viên gặp khi biên tập tin bài từ truyền hình sang phát thanh, Giảng viên đã đi sâu vào một số nội dung như; Sự giống và khác nhau giữa phát thanh và truyền hình; Sự cần thiết phải tận dụng tin bài truyền hình chuyển sang phát thanh; Đặc tính của phát thanh hiện đại; Những thể loại của truyền hình mà phát thanh nên tận dụng; Những lỗi thường gặp khi biên tập một bài truyền hình sang phát thanh; Nguyên tắc dùng văn nói trong phát thanh; Nhưng nguyên tắc khi biên tập bài từ truyền hình sang phát thanh.

Giảng viên đã cho các học viên làm bài tập thực hành từ chính các chương trình của đài PTTH Tây Ninh và một số đài bạn.

Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 2 ngày, từ ngày 21/4 đến 22/4/2022. Kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam.

Nguyễn Thế