Hải Phòng:

Nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

22/11/2021, 15:49

Nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Ngày 22/11, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo 35 Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021.

Đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy và hơn 150 cán bộ thuộc thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố, các quận, huyện uỷ; đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo đánh giá, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội đã được đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu đặt ra; kịp thời phát hiện vấn đề, phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin đến các cấp ủy đảng, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về các đường lối, chủ trương, pháp luật, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội.

Trước bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch, phản động ngày càng lợi dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để tuyên truyền trên các mạng xã hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước nói chung và Thành phố Hải Phòng nói riêng. Đồng chí Dương Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Hội nghị là hoạt động quan trọng trong kế hoạch công tác 2021 của Ban Chỉ đạo 35 Thành phố nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35, lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp về việc nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: PV

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo trao đổi chuyên đề  “Phương pháp, kỹ năng viết tin, bài để lan toả thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”. Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trao đổi chuyên đề “Nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong tình hình mới và những nội dung trọng tâm trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị”.

Nam Dương