Tập huấn báo chí tuyên truyền về bảo vệ môi trường không khí

24/08/2022, 09:35

Ngày 23/8, tại Vĩnh Phúc, Tổng Cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường không khí".

Đồng chí Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng Cục môi trường phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu nhằm giới thiệu những quy định mới về bảo vệ môi trường không khí cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền viên, qua đó tham vấn, đề xuất các giải pháp để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường không khí.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều luật khác nhau, thay đổi căn bản so với các quy định hiện hành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng Cục môi trường chia sẻ, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2022 được Quốc hội Khóa XIV thông qua có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, thay đổi nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường không khí, nên ngay sau khi Luật được ban hành, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng tài liệu tuyên truyền các nội dung chính của Luật; phối hợp với một số Bộ, ngành, địa phương cử cán bộ tuyên truyền để phổ biến, tuyên truyền sâu hơn về các chế định mới…

Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường cho biết, lần đầu tiên, Luật Bảo vệ môi trường đưa ra các quy định chi tiết hơn về các vấn đề bảo vệ môi trường không khí, từ điều 12 đến điều 14. Cụ thể, trong các quy định chung về BVMT không khí được quy định tại điều 12 là: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, chất lượng môi trường không khí phải được quan trắc, giám sát thường xuyên, liên tục và công bố theo quy định của pháp luật; tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo kịp thời nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng…

Các phóng viên, biên tập viên, các bộ làm công tác tuyên truyền đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tham dự hội nghị tập huấn.

“Có thể nói, ô nhiễm môi trường không khí là vấn đề được xã hội quan tâm, những quy định về bảo vệ môi trường không khí trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã đáp ứng được yêu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường không khí trong giai đoạn hiện nay”, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Hoài Nam cho biết, từ nhiều năm nay, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường với nhiều hình thức đa dạng, hướng tới nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

“Tổng Cục môi trường cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định, chính sách mới của Luật và các văn bản hướng dẫn tới cơ quan, tổ chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhất là các quy định về bảo vệ môi trường không khí trong Luật và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bảo vệ môi trường”, đồng chí Lê Hoài Nam chia sẻ.

Đồng chí Lê Hoài Nam mong muốn, thông qua Hội nghị này, các cơ quan thông báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác tuyên truyền được cập nhật các quy định mới cũng như hiểu rõ hơn mục tiêu, tinh thần của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp việc triển khai thực hiện được chính xác và thống nhất, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội.

Tại Hội nghị, gần 40 phóng viên, biên tập viên, các bộ làm công tác tuyên truyền đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương đã được các chuyên gia chia sẻ các vấn đề liên quan đến các quy định về bảo vệ môi trường không khí tại Việt Nam theo Luật Bảo vệ môi trường 2020; hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại một số đô thị; tác động ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người - nguyên nhân và giải pháp... cùng một số gợi ý cho công tác truyền thông về môi trường không khí do TS Trần Bá Dung, nguyên Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trình bày...

Tuấn Hữu