Tạp chí Người Làm Báo - số 451 (9/2021)

28/09/2021, 08:57

THẮP SÁNG "NGỌN LỬA" ĐAM MÊ!

Tháng 9 lịch sử, kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021), các cấp Hội Nhà báo và giới báo chí cả nước luôn khắc ghi những đóng góp to lớn của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, các thế hệ nhà báo xông pha trên mọi trận tuyến luôn là những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, sẵn sàng có mặt nơi hiểm nguy, tiên phong trên tuyến đầu chống dịch, tất cả vì sự phồn vinh của đất nước và dân tộc; tích cực phát hiện, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ,...

Tháng 9, Tạp chí Người Làm Báo phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng - Bộ Y tế tổ chức thành công tọa đàm trực tuyến “Báo chí truyền thông trong tuyến đầu chống dịch Covid-19”. Tọa đàm đã thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí và cấp Hội Nhà báo trên cả nước. Đây là dịp để khẳng định những đóng góp to lớn của giới báo chí nước nhà trong việc truyền thông phòng, chống đại dịch Covid-19; tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, sáng tạo ra nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, xây dựng niềm tin cho công chúng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, những người làm báo Việt Nam thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và trách nhiệm xã hội cao cả, đề cao đạo đức nghề nghiệp, chung tay xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp và nhân văn.

NGƯỜI LÀM BÁO