Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người

22/04/2020, 23:29

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người và hỗ trợ pháp lý cho nạn bị mua bán được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2019 của UBND quận Hoàng Mai.

Một buổi tuyên truyền pháp luật về phòng chống mua bán người. Ảnh TL

Vừa qua, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua, bán người năm 2019 với nhiều giải pháp đồng bộ để người dân nhận thức và chủ động phòng ngừa, ứng phó với nạn mua bán người.

Theo đó, với các chỉ tiêu đề ra năm 2019, UBND Quận Hoàng Mai sẽ phấn đấu ít nhất 50% người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người. 

Để thực hiện được chỉ tiêu trên, quận sẽ rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về trên địa bàn quận để tiếp cận hỗ trợ chế độ theo quy định. Chăm sóc sức khỏe, dạy nghề giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Quản lý tốt hoạt động xuất nhập khẩu lao động, không để tội phạm lợi dụng việc xuất khẩu lao động, dịch vụ văn hóa, du lịch để lừa phụ nữ, trẻ em bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức.

Bên cạnh đó, UBND quận Hoàng Mai cũng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống mua bán người, huy động sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể xã hội và người dân tại các địa phương trong hoạt động tư vấn; cung cấp kiến thức pháp luật; công tác vận động người dân phát hiện, tố giác đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người.

Đồng thời tuyên truyền giúp người dân nhận diện thủ đoạn của tội phạm mua bán người; chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người. Từ đó nâng cao ý thức cảnh giác của người dân cũng như ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với nạn mua bán người.

PV