Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam, Lào và Campuchia

18/10/2022, 23:28

Ngày 18.10, tại tỉnh Lào Cai, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào và Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông của Quốc hội Campuchia đã tổ chức Hội nghị tham vấn giữa ba cơ quan.

Quang cảnh Hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tham vấn là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa Ủy ban Đối ngoại của ba Quốc hội Campuchia, Lào, Việt Nam (CLV) để chuẩn bị cho Hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội giữa ba nước CLV dự kiến được tổ chức trong năm 2023.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nêu rõ, mục đích chính của Hội nghị là để cụ thể hóa chủ trương đã được lãnh đạo Quốc hội ba nước thống nhất, hoàn thiện bản dự thảo Quy trình thủ tục tổ chức Hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội ba nước CLV; trao đổi các công việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội đầu tiên giữa ba nước và các vấn đề khác cùng quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hải Hà đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả, chặt chẽ của ba Ủy ban thời gian qua; tin tưởng việc tổ chức thành công Hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội ba nước CLV và triển khai hiệu quả cơ chế Hội nghị cấp cao này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba nước, ba Quốc hội ngày càng đi vào thực chất, chặt chẽ và sâu sắc hơn vì lợi ích của nhân dân 3 nước và vì hòa bình, ổn định, phát triển và phồn vinh trong khu vực.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Sanya Praseuth phát biểu tại Hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Sanya Praseuth cho rằng, Hội nghị lần này là bước tiến quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội ba nước, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa ba dân tộc; đồng thời thúc đẩy giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển CLV, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về vai trò và nhiệm vụ lập pháp của các quốc gia. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông tin và truyền thông Quốc hội Campuchia Sous Yara phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Quy trình thủ tục tổ chức Hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội CLV để trình Lãnh đạo Quốc hội ba nước thông qua bao gồm các vấn đề về: trình tự thủ tục xác định tên; cơ chế và các nguyên tắc của Hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội ba nước CLV với mục tiêu nhằm tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết bền vững và hợp tác tốt đẹp giữa ba nước, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vì sự thịnh vượng của các quốc gia; thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, kế hoạch hành động và các dự án hợp tác đã được Chính phủ ba nước phê duyệt; tăng cường trao đổi và phổ biến thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về vai trò và nhiệm vụ lập pháp của Quốc hội ba nước; phân bổ ngân sách và huy động vốn từ các đối tác trong và ngoài khu vực CLV để thực hiện các chương trình và dự án trong Khu vực Tam giác phát triển CLV...

Hội nghị đã nghe báo cáo của Nhóm soạn thảo do Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà làm Trưởng nhóm; báo cáo kết quả thảo luận về dự thảo Quy trình thủ tục, trình Hội nghị xem xét.

Ba Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam ký Biên bản làm việc tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, ba Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Campuchia - Lào - Việt Nam thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự thảo Quy trình thủ tục và chuẩn bị thật tốt Hội nghị đầu tiên giữa ba Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội ba nước đồng chủ trì; bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sát trọng tâm các nội dung hợp tác giữa ba nước, ba Quốc hội, sớm trình các Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân