Tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

19:24 14/12/2023 - Văn hóa xã hội
BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 4208/BHXH-TST gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH các địa phương tăng cường đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN (Ảnh minh họa).

Theo đó, với tinh thần quyết tâm hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, mà mục tiêu cụ thể là phải giảm tỷ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc BHXH Việt Nam triển khai hiệu quả một số nội dung sau:

Đối với BHXH tỉnh: Bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh tình hình thực hiện đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ thu nợ liên ngành và xử lý đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

Triển khai linh hoạt làm việc với các đơn vị chậm đóng BHXH như gửi thông báo đôn đốc, trực tiếp làm việc tập trung hoặc tổ chức theo hội nghị khách hàng, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra..., công khai thông tin dự kiến kiểm tra, thanh tra, chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra đối với các đơn vị chậm đóng. 

Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, biểu dương đơn vị chấp hành tốt nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề xuất các cấp có thẩm quyền không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phân công lãnh đạo, trưng tập công chức, viên chức đôn đốc, theo dõi các đơn vị sử dụng lao động trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN. Từ ngày 15/12/2023, trước 18h30 hàng ngày đánh giá kết quả việc thực hiện và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam.

Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ: Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của BHXH các tỉnh, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng báo cáo Tổng Giám đốc biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình đối với những địa phương không thực hiện tốt về giảm số tiền chậm đóng BHXH.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Tiếp tục đôn đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo tại Công văn số 2279/BHXH-TTKT ngày 26/7/2023 của BHXH Việt Nam về tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất và xử lý vi phạm hành chính về đóng ΒΗΧΗ, BHTN, BHYT, tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc; gắn việc đôn đốc thu hồi, thanh tra đột xuất với kết quả giảm nợ của BHXH tỉnh trong công tác bình xét, xếp loại thi đua cuối năm trong lĩnh vực TTKT.

Trung tâm Truyền thông: Phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí trung ương đăng tải thông tin chỉ đạo của lãnh đạo Ngành về giải pháp giảm số tiền chậm đóng tại các doanh nghiệp. Công khai danh tính các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí công khai danh tính các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Theo dõi, tổng hợp phản ánh của các địa phương, đơn vị báo cáo BHXΗ Việt Nam./.

Bảo My

Tags
Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top