• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "thuc tien"
Ðiều chỉnh thu hút FDI phù hợp thực tiễn
09:06 - 16/08/2021

Ðiều chỉnh thu hút FDI phù hợp thực tiễn

Lần đầu lọt Tốp 20 quốc gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất thế giới nhưng dòng vốn ngoại chảy vào Việt Nam đang có xu hướng...

Sáng tạo từ thực tiễn cuộc sống
23:29 - 22/04/2020

Sáng tạo từ thực tiễn cuộc sống

Đi cơ sở lấy tư liệu, quan sát, phát hiện là công việc hằng ngày của người làm báo. Cánh làm báo nghiệp dư chúng tôi cũng được trải nghiệm khá...

Mệnh lệnh và yêu cầu từ thực tiễn
23:29 - 22/04/2020

Mệnh lệnh và yêu cầu từ thực tiễn

Nhà nước của chúng ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp...