• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "luat bao chi 2016"
Đổi mới và đạo đức nghề báo
08:17 - 01/03/2017

Đổi mới và đạo đức nghề báo

Các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp báo chí được thể hiện thành văn bản và lưu hành từ cuối thế kỷ XIX, tuy nhiên, đối với nước ta, nó là sản phẩm...

Kinh tế báo chí và những giới hạn
09:49 - 28/11/2016

Kinh tế báo chí và những giới hạn

Hoạt động kinh tế trong báo chí là vấn đề không mới, thậm chí là điều kiện tiên quyết của nhiều cơ quan báo chí giúp cho quá trình tồn...

Luật Báo chí 2016
09:25 - 19/07/2016

Luật Báo chí 2016

Luật báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khó XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016 và chính thức có...