• KẾT QUẢ TÌM KIẾM CHO TỪ KHÓA "canh tranh"
Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh
23:29 - 22/04/2020

Triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019. Để triển...