Sao không nổi da gà?

Sao không nổi da gà?

“nổi da gà” hay “sởn gai ốc” là hiện tượng tổng hòa từ các yếu tố tâm - sinh - lý của cơ thể con người. Với người bình thường, dường như ở ai cũng có trạng thái này, nhưng tùy vào...

12next pagelast page