Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại

19/07/2016, 09:28

Sự bùng nổ của truyền thông số hiện nay đã làm thay đổi căn bản nghiệp vụ báo chí truyền thông; đòi hỏi người làm báo cần nắm vững các kỹ năng làm báo hiện đại.

Cuốn sách giới thiệu những nét khái quát nhất về những vấn đề đang được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới nhiều năm, nhiều thập kỷ qua như truyền thông xã hội, các lý thuyết truyền thông, hội tụ truyền thông, tòa soạn hội tụ, đồng thời trình bày đặc điểm và những kỹ năng cần thiết đối với “nhà báo đa năng” trong môi trường hội tụ truyền thông. Thông qua cách viết ngắn gọn, dễ hiểu, với những ví dụ minh họa sinh động của các hãng truyền thông nổi tiếng trên thế giới, cuốn sách giới thiệu những kỹ năng cơ bản trong viết báo đa phương tiện, làm rõ cách thức xây dựng kế hoạch truyền thông cho một chủ đề cụ thể, phương thức sử dụng đa phương tiện, thông tin đồ họa cho báo chí hiện đại.

Giá: 60.000 đồng