Tập huấn nghiệp vụ báo chí đối ngoại

22/04/2020, 23:29

Từ ngày 11 đến 13-10, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức các tỉnh, thành phía Nam.

 

Các học viên thảo luận nhóm của lớp bồi dưỡng

Hơn 50 học viên của 10 tỉnh, thành phía Nam tham gia lớp bồi dưỡng. Trong đó, Đồng Nai có 5 học viên đến từ Văn phòng UBND tỉnh, Báo Đồng Nai, Sở Công thương và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề về tổng quan nghiệp vụ báo chí đối ngoại, vai trò của báo chí trong nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, báo chí với công tác đối ngoại của đất nước trong tình hình mới. Giảng viên của Bộ Ngoại giao cũng trang bị thêm kỹ năng truyền thông đối ngoại, thiết lập các mối quan hệ báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông trong công tác đối ngoại…

Nguồn: Báo Đồng Nai