Sơn La: Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đúng quy định

30/05/2022, 17:36

Sơn La: Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đúng quy định - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao những kết quả mà BHXH tỉnh Sơn La đạt được, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc_Ảnh: TT.

Ngày 28/5/2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La Thiều Quang Ngãi cho biết, Sơn La là tỉnh miền núi, với đại đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế cũng như việc thực hiện an sinh trên địa bàn tỉnh rất khó khăn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh Sơn La luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng với đó là sự phối kết hợp của các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

BHXH tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc phát triển người tham gia và đôn đốc, xử lý tình trạng nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh… Phối hợp với Sở Y tế kiểm soát chặt chẽ quỹ BHYT, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân khi đi KCB. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai BHYT học sinh, sinh viên. Triển khai đa dạng, lồng ghép các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng địa phương; đẩy mạnh công tác  truyền thông chính sách BHXH, BHYT thông qua việc phối hợp với các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí, Cổng thông tin điện tử, qua mạng xã hội; tuyên truyền trực quan: pano, tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền trực tiếp mở hội nghị, tuyên truyền theo nhóm.

Kết quả, tính đến ngày 28/5/2022, BHXH tỉnh Sơn La đã phát triển được 89.546 người tham gia BHXH, đạt 82,14 % kế hoạch, chiếm 14,02 % lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, BHXH bắt buộc là 59.789 người; đạt 94,15% kế hoạch; BHXH tự nguyện là 29.757 người, đạt 65,38 % kế hoạch. Số người tham gia BHTN là 49.058 người, đạt 93,05 % kế hoạch; BHYT là 1.149.898 người, đạt 96,22% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ đạt 91,54 % dân số.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN là  880.722 triệu đồng, đạt 38,51% kế hoạch, vượt 2,51 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tổng số nợ BHXH, BHTN, BHYT là 79.796  triệu đồng, chiếm 3,34 kế hoạch.

Thực hiện giải quyết kịp thời 11.791 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHTN, trong đó, hưởng BHXH hàng tháng 283 người; hưởng BHXH 1 lần 2.310 người; trợ cấp một lần 699 người; ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK 8.499 lượt người; chi trả trợ cấp thất nghiệp, học nghề 864 người. Hàng tháng, lập danh sách và phối hợp với Bưu điện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho trên 32,5 nghìn người hưởng.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và đại diện các đơn vị nghiệp vụ BHXH Việt Nam đã lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện trực thuộc BHXH tỉnh Sơn La.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã đánh giá cao những kết quả mà BHXH tỉnh Sơn La đạt được, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức mà BHXH tỉnh Sơn La cần nỗ lực vượt qua. Thời gian tới, Tổng Giám đốc yêu cầu, BHXH tỉnh Sơn La tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH đúng quy định, quản lý thông tin đối tượng hưởng chế độ chặt chẽ đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ; quản lý tốt quỹ ốm đau, thai sản, ngăn chặn các hành vi và biểu hiện trục lợi đảm bảo cân đối quỹ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý nghiệp vụ của Ngành; Tuyên truyền để các đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện giao dịch điện tử, các dịch vụ công của Ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân; triển khai ứng dụng VSSID-BHXH số trên nền tảng thiết bị di động.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông báo chí đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác truyền thông vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bền vững…

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố đoàn kết nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Gia Linh

Từ khóa: BHXH BHYT