Số người mua báo tăng mạnh sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền

23/02/2017, 11:33

Việc ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ đã thổi một sức sống mới cho truyền thông chủ lưu Mỹ.

Thời báo New York và Nhật báo Phố Wall đều có lượng độc giả đặt mua tăng mạnh.