Sơ kết Cụm thi đua số 1 Đài phát thanh và Truyền hình các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc

22/04/2020, 23:29

Ngày 04/7, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang - Cụm phó Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Cụm thi đua số 1 Đài phát thanh và Truyền hình các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc (Phú Thọ, S

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết. Ảnh: baotuyenquang

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang chúc mừng lãnh đạo các Đài trong Cụm về dự Hội nghị tại Tuyên Quang.

Đồng thời nhấn mạnh vai trò của báo chí nói chung, Phát thanh và Truyền hình nói riêng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại mỗi địa phương. Bên cạnh đó, Tỉnh mong muốn các Đài trong Cụm thường xuyên trao đổi, phối hợp tuyên truyền nhằm đưa hình ảnh của khu vực Tây Bắc lên một tầm cao mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các Đài Phát thanh và Truyền hình trong Cụm đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, trong đó nổi bật là: Tuyên tuyền về phòng, chống dịch Covid -19, các giải pháp kích cầu nền kinh tế sau dịch; tuyên truyền về về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức thể hiện các tác phẩm phát thanh, truyền hình; công tác phối hợp, trao đổi các chương trình; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác thi đua khen thưởng. 

Theo baotuyenquang.com.vn