Sẽ có 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được Hà Nội tôn vinh

26/09/2022, 15:06

Sẽ có 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được Hà Nội tôn vinh - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022 sẽ được tôn vinh vào đúng dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng cho biết, tiêu chí để xét chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động rất chặt chẽ. Các doanh nghiệp được tôn vinh đều là các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 5 năm liên tục trở lên; có tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quản lý hoạt động hiệu quả, hằng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đã thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể xếp loại chất lượng từ B trở lên đang còn hiệu lực. 

Doanh nghiệp được tôn vinh cũng phải thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và các chính sách, nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước theo quy định; doanh nghiệp thường xuyên sử dụng từ 300 lao động trở lên; trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng, không có đình công, ngừng việc tập thể xảy ra.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022.

Theo đó, 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022 được Hà Nội tôn vinh bao gồm: Công ty cổ phần Fecon; Công ty cổ phần Nicotex; Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam; Công ty TNHH Hà Đông Việt Nam; Công ty TNHH Lotte Rent Carvina; Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội; Công ty TNHH TOTO Việt Nam; Công ty TNHH Denso Việt Nam; Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam; Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp.

Việc tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức nhằm biểu dương các doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Bảo Châu