Ra mắt Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới

22/04/2020, 23:29

Sáng 22/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức khai trương Trang thông tin điện tử phiên bản mới với giao diện đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin nhanh, chính xác, sinh động, đa dạng và đa chiều

Các đại biểu bấm nút ra mắt trang Trang thông tin điện tử phiên bản mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - cho biết, Trang thông tin điện tử phiên bản mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thiết kế nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Góp phần phổ biến, tuyên truyền, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Đây là kênh thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng về khối đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… Qua đó góp phần hiện đại hóa các mối quan hệ, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang triển khai, thực hiện.

Giao diện mới của Trang thông tin điện tử phiên bản mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giao diện Trang thông tin điện tử phiên bản mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ được thiết kế đẹp, hiện đại, thân thiện với người sử dụng mà nội dung trên Trang còn đa dạng, phong phú với nhiều mục như: Giới thiệu về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ cấu - tổ chức; lịch sử hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất; cập nhật các mặt công tác, hoạt động của Đảng đoàn, Ban Thường trực và hệ thống Mặt trận các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua, chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, hệ thống văn bản…

Lễ khai trương Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới còn là hoạt động thiết thực mà Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (2019-2024)./

 Theo VOV