"Bộ Công an không tăng biên chế nào từ nay đến năm 2021"

22/04/2020, 23:29

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với Quốc hội tại phiên thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) ngày 6/11.

Giải trình tại phiên thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tại phiên họp ngày 19/10/2018, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật. Trên cơ sở quán triệt ý kiến của Bộ Chính trị, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội và của nhân dân, Ban soạn thảo đã phối hợp với UBQPAN, các cơ quan có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện một bước dự án Luật trình Quốc hội thảo luận trước khi xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này theo đúng chương trình làm việc của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc chính quy hoá lực lượng Công an xã cũng đã có ý kiến chỉ đạo, Bộ có văn bản của Đảng uỷ Công an Trung ương gửi cho Thường vụ Tỉnh uỷ 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong số 40 ý kiến phản hồi thì gần như 100% ý kiến nhất trí với chủ trương này. 

“Một số địa phương đã đề nghị triển khai ngay. Có những địa phương hiện đã triển khai Công an chính quy được 5 tháng. Chúng tôi mới phối hợp sơ kết đánh giá, kết quả rất tốt, hầu hết đều mong muốn triển khai chứ không có ý kiến khác” – ông Tô Lâm cho biết.

Người đứng đầu ngành Công an cũng khẳng định cam kết với Quốc hội khi trình dự án Luật này là không tăng biên chế. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở vì trên thực tế đây là việc đánh giá và bố trí lại lực lượng trong CAND. Chính phủ cũng đã đồng ý là từ nay đến năm 2021, Bộ Công an không tăng bất cứ một biên chế nào, toàn bộ là sắp xếp trong nội bộ và duy trì biên chế hiện có. Do đó, từ nay đến năm 2021, khi Luật CAND sửa đổi được ban hành thì cũng không tăng biên chế. 

Về vấn đề trang bị cho lực lượng Công an xã, ngành tính toán sẽ tăng cường 3 phương tiện: Xe máy tuần tra giao thông, phương tiện thông tin liên lạc và công cụ hỗ trợ. Kinh phí Bộ Công an tính toán bố trí. Các cơ sở công nghiệp an ninh, các nhà máy sản xuất công cụ hỗ trợ của Bộ Công an cũng có kế hoạch để đủ trang bị cho lực lượng Công an xã chính quy. 

“Các đại biểu băn khoăn, giải quyết như thế nào đối với lực lượng Công an xã không chuyên trách hiện nay?” – ông Tô Lâm nêu lại câu hỏi và nhấn mạnh đây là lực lượng rất quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt ở cơ sở không thể thiếu được. 

Theo lộ trình, Bộ sẽ đề xuất Quốc hội cho phép xây dựng 1 dự luật về lực lượng trị an ở cơ sở, trên cơ sở tổng kết Pháp lệnh về Công an xã, Pháp lệnh về lực lượng bảo vệ ở các cơ quan, xí nghiệp và Nghị định 38 về lực lượng dân phòng ở các khu phố. 

“Đây là hướng để giải quyết đối với các lực lượng này, chứ không phải chuyển sang lực lượng khác hay không giam gia bảo vệ trật tự trị an ở cơ sở nữa” – Bộ trưởng Công an nói và cho biết sau buổi thảo luận hôm nay, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật cả về hình thức và nội dung, phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua.

Hàm Thiếu tướng không vượt quá số lượng 11

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, vấn đề phong tướng còn có ý kiến khác nhau giữa các đại biểu. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã báo cáo cấp có thẩm quyền (Bộ Chính trị) cho ý kiến.

UBTVQH cũng cho rằng, Bộ Công an vừa điều chỉnh tổ chức, bộ máy, cần có thời gian kiểm nghiệm, đánh giá và có thể tiếp tục điều chỉnh, nên đề nghị quy định về cấp bậc hàm chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng đối với các đơn vị thuộc Bộ; cấp bậc hàm thiếu tướng đối với giám đốc công an cấp tỉnh; quy định số lượng, vị trí của từng cấp bậc hàm cấp tướng và giao UBTVQH quy định cụ thể.

Liên quan đến cấp bậc hàm cao nhất của giám đốc công an tỉnh, một số ý kiến đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với vị trí này là đại tá, bảo đảm tương đương với quân hàm của chỉ huy quân sự địa phương theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, UBTVQH cho rằng việc quy định giám đốc công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng “là đúng nhu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công an cấp tỉnh hiện nay, cũng như phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng và tổ chức công an nhân dân theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh”.

Theo đó, dự thảo luật quy định Bộ Công an sẽ có tối đa 201 tướng, trong đó có 1 Đại tướng, là bộ trưởng; tối đa 6 Thượng tướng là thứ trưởng. Với Trung tướng, Bộ Công an sẽ có không quá 35, được áp dụng với cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I (không quá 11 người); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, số lượng không quá 3; Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị không quá 3…

TH