Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khoá XIV:

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

07/11/2016, 14:59

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 - Ngày 7/11, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Với tỷ lệ hơn 85%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Quốc hội đã thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,7% và thông qua các chỉ tiêu: Về kinh tế, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6 - 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước so với GDP không quá 3,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP.

Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%, số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%. 

Bên cạnh đó, Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát và phát triển thị trường mua bán nợ không để phát sinh thêm nợ xấu bên cạnh mục tiêu xử lý hiệu quả nợ xấu; quản lý hiệu quả thị trường ngoại tệ, vàng… để đạt những mục tiêu đã đề ra.

Ngày 8/11, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật thủy lợi và dự án Luật du lịch (sửa đổi); sau đó Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

TH

Bình luận