Thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội

22/04/2020, 23:29

Thảo luận về  kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội - Ngày 31/10, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ Tư

Ngoài ra, Quốc hội cũng thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018 -2020.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận hôm nay.

Nội dung này sẽ kéo dài đến hết sáng 2/11.

PV