Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV:

Chiều nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

03/11/2022, 11:33

Chiều nay, ngày 3/11/2022, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội, phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 3-5/11/2022 được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Kênh Truyền hình Quốc hội và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời nhóm vấn đề gồm: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia; việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; việc quản lý thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác, việc xử lý các cá nhân tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị_nguồn: nhandan.vn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trả lời nhóm vấn đề: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô thành phố Hà Nội; quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản; việc xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là các khu kinh tế, khu công nhiệp và các thành phố lớn; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản, việc kiểm soát giá và đảm bảo nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Bên cạnh trách nhiệm trả lời chính của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và truyền thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, các Bộ trưởng: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ cùng giải trình về các vấn đề liên quan.

Trà Vũ