Quảng Ninh:

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

18/02/2023, 21:21

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí - Ngày 17/2, tại thành phố Hạ Long, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí” và thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023).

Quang cảnh buổi lễ phát động.

Thông qua đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo tiếp tục phổ biến rộng rãi và đưa vào sinh hoạt thường kỳ của cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo ở cấp mình, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào.

Tại buổi phát động, các cơ quan báo chí, hội viên cùng thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để phong trào đạt kết quả thiết thực.

Nhà báo Mai Vũ Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho biết, Hội Nhà báo tỉnh đã thảo luận và quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong đó xác định cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức phát động và phong trào thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Để phong trào có kết quả, thiết thực, các cấp Hội Nhà báo và đội ngũ phóng viên, hội viên nhà báo trên địa bàn cần quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước, từ đó mỗi tập thể, cá nhân đề ra được những công trình, phần việc, việc làm ý nghĩa, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua đặc biệt này.

Nhà báo Lương Quang Thọ, Trưởng đại diện Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại Quảng Ninh chia sẻ, đây là cơ hội để các nhà báo, phóng viên phát huy tinh thần sáng tạo, có những tác phẩm hay, chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực phấn đấu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đây còn là cơ hội để các cơ quan báo chí phát huy vai trò, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Theo Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, thông qua phong trào sẽ tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo hiệu quả, thu hút, động viên cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, thi đua lập thành tích cao nhất. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò, vị thế và đóng góp của tổ chức Hội, nhà báo, phóng viên vào sự phát triển của địa phương; phát hiện, biểu dương kịp thời kết quả, cách làm hay, hiệu quả của các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt, tạo sự lan tỏa, nhân rộng cách làm hiệu quả, các công trình, phần việc, tác phẩm tiêu biểu.

TH