Quảng Bình kiên quyết xử lý vi phạm trong bồi thường GPMB cao tốc Bắc-Nam

17/03/2022, 09:12

Quảng Bình kiên quyết xử lý vi phạm trong bồi thường GPMB cao tốc Bắc-Nam - Trước tình hình người dân xây dựng các công trình để “đón đầu” chờ đền bù từ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tiến hành công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhiều công trình tạm được xây dựng để chờ GPMB trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)

Trong thời gian gần đây, nhiều công trình xây dựng nhà tạm, chuồng trại,… xuất hiện ngay trên đất rừng sản xuất, đất vườn của nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình chỉ trong một thời gian ngắn. Tình trạng trên đang diễn ra tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Theo đó, khu vực mà các hộ dân xây nhà tạm, công trình tạm nằm trong quy hoạch dự án một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam. Xã Phú Thủy sẽ nằm trong quy hoạch của dự án và người dân sẽ hưởng lợi từ việc bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) với giá cao nên đua nhau xây dựng ồ ạt.

Trước tình hình đó, UBND huyện đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có dự án đường cao tốc đi qua khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai trong phạm vi GPMB dự án; thông báo, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn không được tiến hành xây dựng mới công trình trái phép...

Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức lực lượng, chỉ đạo Tổ xử lý nhanh của xã, thị trấn để kiểm tra, lập biên bản, tham mưu xử phạt hành chính, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng công trình mới trái phép trong phạm vi tuyến đường đi qua; giải thích rõ những trường hợp vi phạm sẽ không được bồi thường khi thực hiện GPMB để người dân được biết và chấp hành; thường xuyên phát tin tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, thị trấn để người dân hiểu và chấp hành nghiêm túc; tại mỗi xã, thị trấn thành lập các Tổ tuyên truyền để tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật.

UBND huyện Lệ Thủy cũng đã giao cho Tổ xử lý nhanh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TNMT) của huyện khẩn trương phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn có đường cao tốc đi qua để tiến hành kiểm tra, đốc thúc, chỉ đạo và hướng dẫn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, Phòng TNMT chịu trách nhiệm hướng dẫn về mặt chuyên môn để UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Về công tác tuyên truyền, thông tin, UBND huyện cũng đã đề nghị Mặt trận, các tổ chức đoàn thể huyện và xã, thị trấn liên quan khẩn trương tổ chức tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; không được xây dựng, lấn chiếm đất đai trái phép, đặc biệt là trong vùng GPMB đường cao tốc đi qua, tránh để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật dẫn đến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thiệt hại về tài sản khi không được bồi thường gây lãng phí tài sản của nhân dân hoặc gây cản trở trong công tác GPMB thực hiện dự án...

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: “Đến nay, Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao hồ sơ thiết kế hướng tuyến và cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn qua thị trấn Nông trường Lệ Ninh, xã Sơn Thủy và Phú Thủy cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện, UBND các xã có liên quan để thực hiện”.

Giao Thủy