Quảng Bình chấn chỉnh việc báo chí lợi dụng danh nghĩa để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

10/12/2021, 14:17

Quảng Bình chấn chỉnh việc báo chí lợi dụng danh nghĩa để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật - Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật.

Hội Báo Xuân Tân Sửu 2021 tại được tổ chức tại huyện Tuyên Hóa (ảnh minh họa)

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và xử lý thông tin báo chí; kiên quyết không hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí sách nhiễu, trục lợi.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu cần lưu lại bằng chứng, kịp thời báo cho cơ quan chức năng để nắm bắt, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí; thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn theo quy định; chủ động phát huy thẩm quyền được giao tại Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản để xử lý nghiêm hành vi vi phạm, kể cả đối với hoạt động của cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Khánh Trinh