Quảng Bình: Cam kết xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên,… kết nối thực hiện 12 tiêu chí để góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Ngày 10/3, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí địa phương, chi hội nhà báo trực thuộc và các hội viên, nhà báo.

Toàn cảnh Hội nghị_ Ảnh: PV.

Trong năm 2022, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình công tác hội với nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Hội đã cùng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện đúng quy định về đạo đức nghề nghiệp, không để xảy ra sai phạm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tôn chỉ mục đích và định hướng tư tưởng của Đảng đối với từng loại hình báo chí và từng tờ báo; phát động và phối hợp chỉ đạo các Chi hội đẩy mạnh hoạt động báo chí, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị-xã hội của tỉnh, của đất nước, hoạt động điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình.

Cùng với đó, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình đã tuyển chọn 11 tác phẩm gửi tham dự giải báo chí quốc gia lần thứ XVI và có 1 nhóm tác giả của Đài PT-TH Quảng Bình đoạt giải B; tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng giải báo chí Quảng Bình và tổ chức thành công giải báo chí Quảng Bình lần thứ XVI với 23 tác phẩm của 23 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, gồm: 3 Giải A; 5 Giải B; 7 Giải C và 8 Giải Khuyến khích.

Hội cũng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ về chủ đề “Phóng sự điều tra” và chuyên đề “Xây dựng Đảng” cho các phóng viên, hội viên, cộng tác viên trong tỉnh…, được các hội viên, nhà báo tích cực tham gia và được đánh giá là thiết thực cho công tác làm báo hiện đại.

Các cơ quan báo chí ký cam kết thực hiện tiêu chí cơ quan báo chí văn hoá và văn hoá người làm báo Việt Nam_Ảnh: PV.

Trên cơ sở các công tác đã hoàn thành hiệu quả và nhiều khó khăn còn tồn tại, các đại biểu đã thảo luận về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, trong đó bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên-nhà báo, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam mở 2-3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với các chuyên đề thiết thực, phù hợp và có tính cập nhật; phối hợp với các cơ quan báo chí, lãnh đạo, chỉ đạo các Chi hội và hội viên người làm báo, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội Hội Nhà báo tỉnh để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác báo chí tuyên truyền cũng như công tác Hội; hỗ trợ các tác phẩm báo chí có chất lượng và triển khai giải báo chí, hưởng ứng các cuộc vận động sáng tác quảng bá về nội dung tích cực, có tính xây dựng, cũng như các hoạt động tổ chức sự kiện trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các cơ quan báo chí, chi hội nhà báo trực thuộc đã ký cam kết thực hiện tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo Việt Nam, với 12 điểm cốt lõi, nhằm xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khánh Trinh

 

Bình luận: 0

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.
Bình luận, cũng như phỏng vấn, có thể vừa là phương pháp vừa là thể loại báo chí. Theo Từ điển bách khoa Việt Nam (Trung tâm Từ điển bách khoa Việt Nam, 1995) thì: “Bình luận (thông tin) là sự phân tích, đánh giá một vấn đề (chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật...) trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục người nghe, người đọc... Bình luận chủ yếu vận dụng trí tuệ và tư duy logic để phân tích, đánh giá. Bình luận là vũ khí của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng khác khi thực hiện các chức năng thông tin, tuyên truyền”.
Bộ Công thương đánh giá cao sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách đồng thời phổ biến kịp thời kiến thức, điển hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, công sở trên khắp cả nước.
Phải “công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Thông điệp trong bài phát biểu quan trọng "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ta mới đây thu hút sự quan tâm, đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cả nước.
  • Zalo
  • Messenger
  • Back to top