Quán triệt hội nghị Trung ương 6

22/04/2020, 23:29

Quán triệt hội nghị Trung ương 6 - Ngày 11/1, tại Hội nhà báo Việt Nam đã diễn ra hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết Trung ương 6.

Tổng quan hội nghị

Ngày 11/1, tại Hội nhà báo Việt Nam đã diễn ra hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết Trung ương 6.Tại hội nghị có mặt tham gia của các đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, TBT Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNB VN; các Phó Chủ tịch HNB VN Mai Đức Lộc và Nguyễn Bé cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn, cán bộ, nhân viên Cơ quan Trung ương Hội.

Trong hội nghị PGS,TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo, Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu ra những vấn đề mà nghị quyết Trung ương 6 đưa ra bao gồm: 4 nghị quyết và 1 kết luận

PGS-TS Nguyễn Thành Lợi trình bày trong hội thảo. Ảnh: Nam Trà

Nghị quyết số 18-NQ/TW: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết số 19-NQ/TW: Tiếp tực đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nầng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết 20-NQ/TW: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới.

Kết luận: về tình hình kinh tế -xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.