Quán triệt 3 nghị quyết phát triển kinh tế

22/04/2020, 23:29

Quán triệt 3 nghị quyết phát triển kinh tế - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế trung ương tổ chức tại Hà Nội, ngày 29/6.

Hôi nghị toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết TW 5. Ảnh: VGP

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và một số đồng chí khác tham dự tại điểm cầu chính ở trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng một số đại biểu khác tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Hội nghị lần này tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nội dung trọng tâm của các Nghị quyết này là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại DNNN và phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội Nghị, Thủ tướng Nguyễn  Xuân Phúc nhấn mạnh: Hội nghị bắt đầu cho đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết quan trọng này vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng và các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Để quán triệt triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Thủ tướng đề nghị các đồng chí lãnh đạo bám sát vào các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương, trong đó chú trọng một số nội dung.

Nội dung quan trọng để triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5

- Thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

- Đề nghị các đồng chí tập trung lắng nghe những nội dung phổ biến, quán triệt tại Hội nghị, tự nghiên cứu, trao đổi thảo luận, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

- Các đại biểu chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết Trung ương 5, gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong những lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao.

- Thực hiện đồng bộ, nhất quán với Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết khác của Trung ương.

PV