Quản lý thông điệp truyền thông về huấn luyện quân sự trên Báo Quân đội nhân dân

22/04/2020, 23:29

Huấn luyện quân sự (HLQS) là nhiệm vụ trung tâm của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, nhằm bảo đảm cho Quân đội ta có trình độ tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Thời gian qua,

Thủ tướng thăm Báo Quân đội Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). Ảnh: VGP

Quản lý chặt chẽ, hiệu quả

Quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị trong truyền thông về HLQS, thời gian qua, Báo QĐND luôn bám sát thực tiễn huấn luyện của các đơn vị trong toàn quân để xây dựng kế hoạch hằng năm, hằng tháng, hằng tuần, triển khai đến các phòng, ban và từng cán bộ, phóng viên, biên tập viên (CB, PV, BTV) thực hiện chặt chẽ, khoa học, sát thực tế, có tính linh hoạt, khả thi cao.

Báo QĐND luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm của CB, PV, BTV sáng tạo tác phẩm, biên tập tin, bài về HLQS chất lượng, tăng cường hiệu quả làm việc nhóm, đồng thời phát huy tốt vai trò cộng tác viên ở các cơ quan, đơn vị toàn quân. Nội dung, hình thức truyền thông về HLQS đa dạng, phong phú, bảo đảm tính toàn quân, toàn quốc; thông điệp truyền thông cụ thể, rõ ràng; nhiều chuyên mục, tin bài có sức hấp dẫn, thu hút đông đảo bạn đọc.

Các ấn phẩm báo in của Báo Quân đội Nhân dân nhân. Ảnh: TL

Số liệu thống kê trong năm 2018 cho thấy, Báo QĐND in có 2.221 tin, bài, trong đó, 326 tin, bài có ảnh, 63 phóng sự ảnh về HLQS. Quy trình biên tập của tòa soạn được thực hiện chặt chẽ trên Tòa soạn điện tử. Sau khi phóng viên đưa tin, bài lên Tòa soạn điện tử, trưởng (phó) phòng chủ quản nội dung (Phòng Biên tập Quốc phòng - An ninh) tiến hành biên tập, gửi cho kíp trưởng (Trưởng (phó) phòng Thư ký tòa soạn đảm nhiệm) biên tập, sau đó chuyển thủ trưởng trực xuất bản (các đồng chí Phó Tổng biên tập đảm nhiệm) duyệt, quyết định đăng và chuyển tới bộ phận biên tập, hiệu đính, dàn trang. Những tin, bài quan trọng, nhạy cảm, thủ trưởng trực xuất bản báo cáo Tổng biên tập trực tiếp xem xét quyết định.

Toàn bộ quy trình thực hiện với thời gian N-3 (3 ngày trước thời gian xuất bản - PV), đã tạo điều kiện để các khâu biên tập chặt chẽ, hạn chế sai sót, lộ lọt bí mật quân sự. Với hơn 5 vạn bản in tại 6 nhà in trong cả nước mỗi ngày, thời gian qua công tác phát hành được tiến hành khẩn trương, kịp thời, về cơ bản hầu hết các địa phương, đơn vị đều được nhận báo trong ngày. Ban Biên tập Báo QĐND còn chú trọng phối hợp với các công ty phát hành và đơn vị theo dõi, giám sát chặt chẽ công tác phát hành, đăng ký mua báo của các đơn vị, địa phương.

Báo còn có nhiều kênh tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi thông điệp truyền thông về HLQS từ công chúng, nhất là cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, thông qua điện thoại, thư, thư điện tử; các bình luận, phản hồi trên Báo QĐND Điện tử; các Câu lạc bộ đọc Báo QĐND tại các đơn vị, địa phương... để rút kinh nghiệm có định hướng, kế hoạch tổ chức truyền thông về HLQS có chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Giao diện Báo Quân đội Nhân dân nhân điện tử. Ảnh: TL

Một số hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, công tác quản lý truyền thông về HLQS của Báo QĐND thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế, bất cập: Nhận thức của một số ít CB, PV, BTV trong quản lý thông điệp truyền thông về HLQS chưa thường xuyên và đầy đủ.

Công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch truyền thông về HLQS có nội dung chưa bao quát, chưa sát với thực tế HLQS của toàn quân.

Quy trình tổ chức biên tập tác phẩm báo chí (N-3) tốn nhiều thời gian, chưa bảo đảm yêu cầu cập nhập thông tin nhanh, chính xác, kịp thời.

Mặc dù nội dung truyền thông có tính chất đặc thù, riêng biệt, là ưu thế, thế mạnh của tờ báo nhưng thông điệp truyền thông về HLQS thời gian qua chưa thực sự đổi mới về nội dung, hình thức và hấp dẫn người đọc; chưa phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng tầm mức, kết quả HLQS của toàn quân; chưa có nhiều tác phẩm báo chí hay, xuất sắc, đoạt giải cao trong các cuộc thi, các giải thưởng báo chí lớn.

Chất lượng đội ngũ CB, PV, BTV và cộng tác viên chưa đồng đều, chưa đáp ứng với yêu cầu truyền thông về HLQS. Công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận thông tin phản hồi chậm đổi mới, chưa theo kịp với yêu cầu trong bối cảnh truyền thông số hiện nay...

Phóng viên tác nghiệp tại đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ảnh: TL

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: Quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước. Thực hiện nhiệm vụ chiến lược quan trọng đó, QĐND Việt Nam được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, không ngừng nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Theo đó, truyền thông về HLQS là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời khẳng định sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân vào lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo Quân đội nhân dân xuất bản tại mặt trận ngày 8/5/1954. Ảnh: TL

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn mới, nhiệm vụ truyền thông về Quân đội nói chung, HLQS nói riêng càng đặt ra cấp thiết hơn, đòi hỏi Báo QĐND tiếp tục đổi mới quản lý thông điệp truyền thông về HLQS, trong đó cần thực hiện đồng bộ các nội dung, giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, người chỉ huy và CB, PV, BTV trong quản lý thông điệp truyền thông về HLQS. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, là cơ sở bảo đảm quá trình truyền thông được thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Để quản lý thông điệp truyền thông về HLQS hiệu quả, cấp ủy Đảng, người chỉ huy và CB, PV, BTV của Báo QĐND luôn có lập trường tư tưởng vững vàng; nhận thức hiểu biết cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ báo chí và kiến thức, hiểu biết cơ bản về quân sự, quốc phòng nói chung, HLQS nói riêng.

Từ Ban biên tập đến CB, PV, BTV phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Quân ủy Trung ương, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích hoạt động của tờ báo để kịp thời chuyển tải những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là những nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, nội dung về HLQS để truyền thông đúng phương hướng, phương châm chỉ đạo, sát thực tế HLQS của toàn quân.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết phê phán những biểu hiện coi thường, xem nhẹ, hạ thấp yêu cầu truyền thông về HLQS; chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp vai trò, vị thế, uy tín, trình độ, khả năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội ta...

Đội tuyển Công binh Việt Nam tham dự Army Games 2019 tại thành phố Tyumen, Liên Bang Nga, ngày 11/8/2019. Ảnh: QDND

Thứ hai, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, PV, BTV, cộng tác viên trong quản lý thông điệp truyền thông về HLQS. Để quản lý thông điệp truyền thông về HLQS chặt chẽ, hiệu quả, yêu cầu thường xuyên đặt ra là phải kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên.

Trong bối cảnh các cơ quan báo chí nói chung, Báo QĐND nói riêng đang triển khai thực hiện theo đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” của Chính phủ, về cơ bản tổ chức, biên chế ổn định không tăng thêm, do đó, Báo QĐND cần thường xuyên kiện toàn đội ngũ có đủ số lượng và chất lượng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CB, PV, BTV về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn làm báo, kiến thức chuyên ngành quân sự và kinh nghiệm thực tiễn; khắc phục thực tế còn một số CB, PV, BTV tuy có kiến thức chuyên ngành về quân sự, nhưng chưa được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ báo chí, ngược lại, có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ báo chí nhưng thiếu kiến thức, hiểu biết về chuyên ngành quân sự...

Cùng với mục tiêu bồi dưỡng phóng viên “2 trong 1”, “3 trong 1” đáp ứng yêu cầu làm báo đa phương tiện, cần bồi dưỡng cho tất cả CB, PV, BTV có khả năng truyền thông về HLQS, để có thể tham gia làm việc nhóm, luân chuyển, bổ sung lực lượng trong tòa soạn. Coi trọng phát triển đội ngũ cộng tác viên vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng cao ở các cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, trực tiếp làm nhiệm vụ HLQS. Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng thông tin viên, cộng tác viên truyền thông về HLQS để có nhiều cộng tác viên “ấn nút” từ các đơn vị làm phong phú thêm nội dung truyền thông, đồng thời bồi dưỡng, tạo nguồn, tuyển chọn, bổ sung xây dựng đội ngũ CB, PV, BTV đáp ứng yêu cầu phát triển của Báo QĐND.

Bài "Tuổi trẻ Quân đoàn 3 xung kích, sáng tạo" trên Báo Quân đội Nhân dân điện tử ngày 6/11/2017. Ảnh: QDND

Thứ ba, hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình truyền thông về HLQS nói riêng, quy trình biên tập, xuất bản nói chung của Báo QĐND là yêu cầu thường xuyên, cấp bách đặt ra trong bối cảnh truyền thông số hiện nay. Trên cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động và định hướng phát triển thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, Báo QĐND cần chủ động tiếp cận cách thức truyền thông hiện đại, nỗ lực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo về hình thức và nội dung để vừa thực hiện tốt truyền thông theo đúng định hướng chính trị, vừa lôi cuốn, hấp dẫn công chúng.

Cùng với yêu cầu về tiến độ sáng tạo tác phẩm báo chí của phóng viên, cần nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian biên tập hiện nay nhằm bảo đảm thông điệp truyền thông về HLQS được quản lý chặt chẽ, thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, có định hướng cao. Quy trình biên tập, xuất bản mới bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức cơ quan truyền thông đa phương tiện và tòa soạn hội tụ, khai thác, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, thành quả công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông; tăng cường trách nhiệm, hiệu quả làm việc của CB, PV, BTV.

Thứ tư, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện thông điệp truyền thông về HLQS. Đây là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý thông điệp truyền thông về HLQS trên Báo QĐND. Thực tế cho thấy, nội dung thông điệp càng cô đọng, ngắn gọn, phong phú, có tính thời sự, có chiều sâu, hình thức thông điệp đa dạng, hấp dẫn, có tính thẩm mỹ cao sẽ có tác động tích cực đến công chúng.

Để thực hiện tốt giải pháp này, Báo QĐND cần nâng cao chất lượng nội dung, tăng hàm lượng thông tin của tác phẩm báo chí; đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận và phương thức thể hiện thông tin; truyền thông đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị, quân binh chủng, vùng miền và tính toàn quân, toàn quốc.

Bảo đảm sự cân bằng giữa nội dung thông điệp và hình ảnh tích cực về HLQS; chủ động đưa những tin, bài có chất lượng từ trang trong ra trang nhất; giảm thiểu tối đa sự chênh lệch giữa nội dung, hình thức thể hiện trên cơ sở rút ngắn số lượng chữ viết trong từng tin, bài, tăng cường ảnh minh họa, phóng sự ảnh, ký họa... về hoạt động HLQS trên từng số báo, trang báo.

Duy trì thường xuyên việc đổi mới nội dung, đa dạng hình thức thể hiện các bài viết, các chuyên mục, cung cấp cho độc giả những bài viết có chất lượng, đề cập những câu chuyện, vấn đề về HLQS mà công chúng quan tâm; Tránh đưa thông tin theo kiểu giật gân, câu khách, chạy theo lợi nhuận, làm lộ lọt bí mật quân sự, gây ra khủng khoảng truyền thông, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của báo và Quân đội.

Phóng viên Báo Quân đội Nhân dân nói chuyện với các chiến sĩ hải quân tại Trường Sa. Ảnh: Thành Huy Long

Thứ năm, quản lý thông điệp truyền thông về HLQS trong bối cảnh công nghệ thông tin, truyền thông phát triển nhanh chóng, đòi hỏi Báo QĐND cần chủ động triển khai hiệu quả Đề án “Đầu tư, phát triển Báo QĐND theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện đến năm 2025” đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật đồng bộ, hiện đại cho tòa soạn và CB, PV, BTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển lâu dài của Báo QĐND, trong đó cần quan tâm đúng mức đến lực lượng truyền thông về HLQS. Trọng tâm là đầu tư các phần mềm xuất bản báo, Tòa soạn điện tử, máy chủ, trang thiết bị phục vụ mạng nội bộ đồng bộ, khai thác, sử dụng hiệu quả và trang bị cá nhân của CB, PV, BTV theo tiêu chuẩn, chất lượng, hiện đại.

Chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững ổn định, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của CB, PV, BTV; có chính sách phù hợp quan tâm, khuyến khích động viên CB, PV, BTV tác nghiệp trong điều kiện khó khăn, gian khổ, vất vả khi thực hiện nhiệm vụ truyền thông về HLQS...

Vũ Xuân Dân