Quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên báo mạng điện tử Việt Nam

22/04/2020, 23:29

Thời gian qua, quản lý thông điệp truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trên báo chí cả nước nói chung và báo mạng điện tử nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt luôn bám sát vào tình hình thực tế để phục vụ công chúng.

Trong bối cảnh hiện nay, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên báo chí nhất là báo mạng điện tử.

Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội

Truyền thông chính sách BHXH là quá trình chia sẻ, tương tác xã hội để thông tin chính sách BHXH từ chủ thể hoạch định, xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách BHXH đến các chủ thể chính sách khác nhằm tăng cường sự hiểu biết, nhận thức và thay đổi hành vi của các chủ thể chính sách để đạt mục tiêu đề ra.

Việc quản lý truyền thông chính sách BHXH có vai trò quan trọng trong một xã hội xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như của Việt Nam hiện nay. Một xã hội mà nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thì mọi chính sách mà Nhà nước ban hành người dân đều phải biết và tuân thủ. Vì vậy, quản lý truyền thông chính sách BHXH là điều đương nhiên và gắn liền với xây dựng Nhà nước pháp quyền, xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật.

Báo điện tử Nhân Dân

Quản lý thông điệp truyền thông về chính sách BHXH trên báo chí góp phần tuyên truyền và phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành BHXH một cách rộng rãi nhất và nhanh nhất có thể. Việc phổ biến tuyên truyền chính sách BHXH không chỉ dành cho nhân dân trong nước mà kiều bào ta ở nước ngoài cũng có thể tiếp cận được; không chỉ dành cho người Việt Nam mà bạn bè quốc tế cũng có thể biết đến. Với lợi thế là tích hợp (chữ viết, hình ảnh, video, đồ họa...), thông điệp trên báo mạng điện tử khá hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn các loại hình báo chí khác.

Quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH giúp nắm rõ được chất lượng của thông điệp. Nếu xây dựng được những thông điệp có chất lượng tốt, hấp dẫn, khả năng tương tác cao, các cơ quan báo mạng điện tử sẽ thu hút được lượng công chúng đông đảo, từ đó nâng cao nguồn thu tài chính, phát triển hiệu quả hơn trong hoạt động báo chí.

Ngoài ra, quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên báo mạng điện tử còn có vai trò chỉ dẫn, tác động đến nhận thức xã hội. Mỗi thông điệp về các chính sách tác động trực tiếp tới hệ thống giáo dục của xã hội, định hướng tư tưởng trong đời sống của người dân. Mỗi một thông điệp là một định hướng, chỉ dẫn cho người dân biết mình có những quyền lợi và nghĩa vụ gì từ chính sách đó.

Từ đó, giúp mỗi người đều có những định hướng mục tiêu trong hoạt động của mình. Với những ưu điểm vượt trội của mình, quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên báo chí nói chung và báo mạng điện tử nói riêng đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chính trị - xã hội đặc biệt là quá trình thực thi chính sách.

Báo điện tử Bảo hiểm xã hội

Vấn đề quản lý thông điệp

Thời gian qua, mặc dù vấn đề quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên báo mạng điện tử đã đạt được những thành công cơ bản, trong đó một phần xuất phát từ việc đưa ra phương thức, công cụ quản lý phù hợp với đặc thù của đề tài và hoàn cảnh tác nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều phải chỉnh trong quy trình quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên báo mạng điện tử.

Qua khảo sát việc quản lý thông điệp truyền thông chính sách Bảo hiểm xã hội trên báo mạng điện tử Việt Nam đặc biệt là ba báo mạng điện tử: nhandan.org.vn, laodong.vn, baobaohiemxahoi.vn, có thể thấy truyền thông chính sách BHXH tập chung vào 4 nhóm nội dung như: Quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như chủ trương của ngành BHXH; Thông điệp nâng cao nhận thức của người dân về chính sách BHXH; Thông điệp về giám sát việc thực thi chính sách pháp luật về BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi BHXH cho người tham gia BHXH; Thông điệp kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách pháp luật BHXH.

Đây đều là những nhóm nội dung thông tin nổi bật, liên quan trực tiếp đến thông điệp truyền thông chính sách BHXH. Về cơ bản, các nội dung thông tin và thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên các báo được khảo sát khá phong phú, đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu của công chúng với thông tin tổng hợp về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung, ngành BHXH nói riêng, phản ánh thực tế quá trình thực thi chính sách ảnh hưởng đến người dân.

Hiện nay, báo chí nước ta đề cập nhiều chính sách BHXH, tuy nhiên công tác quản lý truyền thông chính sách BHXH vẫn chưa được coi trọng. Có thể nói, hiện nay nhận thức của đội ngũ cán bộ trong quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH chưa đáp ứng yêu cầu. Nhận thức của lãnh đạo trong một số cơ quan, báo chí truyền thông về quản lý thông điệp truyền thông BHXH còn hạn chế nên chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng mức về mảng này.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Internet, báo chí điện tử, mạng xã hội đã đặt ra những yêu cầu mới, tác động bất lợi, khó lường, thậm chí là khởi nguồn của sự cố, khủng hoảng truyền thông; đòi hỏi phải đổi mới toàn diện, từ nhận thức, trách nhiệm, tổ chức, bộ máy, cách thức, phương pháp thực hiện; yêu cầu đặt ra phải có lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, gắn kết chặt chẽ, liên thông giữa công tác tư tưởng, chính trị và công tác hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiệp vụ thống nhất, bài bản, chuyên nghiệp, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Báo điện tử Lao động

Vậy làm thế nào để thông điệp truyền thông chính sách BHXH đáp ứng mạnh mẽ sự phát triển của khoa học, công nghệ; đáp ứng với xu thế phát triển của báo chí hiện đại cũng như yêu cầu thông tin của bạn đọc? Đây là một thách thức lớn đối với công tác quản lý báo chí truyền thông.

Nhận thức về gắn kết, phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng với chính quyền trong hệ thống BHXH cũng như cơ quan báo chí còn chưa chặt chẽ, do đó thông tin truyền thông chính sách BHXH chưa có tính thời sự, chưa sâu, chậm đổi mới hình thức tổ chức thông tin tuyên truyền... Việc tổ chức, xây dựng lực lượng về quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH đang còn nhiều hạn chế và thiếu sót.

Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, phương thức đưa thông điệp truyền thông về chính sách BHXH trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ, chiếm lĩnh thị phần thông tin của báo chí chính thống, báo chí càng cần có hình thức thông tin hấp dẫn, đảm bảo tính chính xác, khách quan, chân thật, kịp thời của mình, tránh tình trạng tin đồn thất thiệt trôi nổi trên mạng xã hội.

Thực tế, xu hướng của người đọc, nhất là giới trẻ hiện nay là đọc báo, lướt tin qua mạng xã hội. Vì thế, ba tờ báo mạng điện tử Nhân Dân, Báo Lao động, Báo Bảo hiểm xã hội đang ngày càng chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển fanpage trên Facebook để tăng sự tương tác với người đọc, công chúng thông qua mạng xã hội.

Các nội dung thông tin và thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên các báo ngày càng phong phú

Giải pháp nâng cao chất lượng

Xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên báo mạng điện tử, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cấp, các ngành luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, đồng thời ban hành và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chính sách về BHXH nhằm quản lý công tác này, cũng như công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân. Tuy nhiên, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đòi hỏi cần có những giải pháp mang tính chiến lược, có thể khái quát như sau:

Một là, cần nâng cao nhận thức về quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH. Các báo cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc phối hợp hoạt động của tất cả cơ quan, lực lượng tham gia vào công tác truyền thông về BHXH.

Đồng thời kiểm tra việc thực hiện, phân tích hiệu quả truyền thông về chính sách BHXH của các đơn vị, cơ quan nói trên. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thể hiện trong việc tăng cường, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác truyền thông về BHXH, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ truyền thông về BHXH.

Hai là, cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng quản lý thông điệp truyền thông chính sách BHXH. Cần xây dựng các quy định cụ thể, rõ ràng nhằm điều chỉnh các chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa ban lãnh đạo tòa soạn và các phòng ban cũng như đội ngũ cộng tác viên.

Ngoài ra, các tờ báo cần xây dựng quy định mới và cụ thể hơn để tổ chức lại đội ngũ trực tiếp sản xuất thông điệp truyền thông chính sách BHXH trên báo chí cũng như nâng cao vai trò phối hợp giữa các đội tham gia vào quy trình sản xuất tại mỗi tòa soạn.

Thông tin tuyên truyền chính sách BHXH đến từng người dân

Ba là, triển khai các phương tiện kỹ thuật và công nghệ quản lý hiện đại vào quản lý nhân lực. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên thiếu trình độ, trình độ có hạn, đầu việc nhiều thì đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại vào hệ thống quản lý báo chí là việc làm cấp bách. Điều đó vừa tinh giản được biên chế theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước hiện nay vừa quán xuyến được công việc một cách hiệu quả.

Thời gian tới, Ban lãnh đạo các tờ báo cần xây dựng phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực này phải được quản lý và phát triển theo định hướng từng bước phù hợp với nguyên tắc và quy luật của thị trường lao động, đồng thời cũng cần chú trọng đào tạo và nâng cao nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Bốn là, cần đổi mới phương thức truyền tải thông điệp truyền thông chính sách BHXH. Sau khi đã cập nhật các nền tảng, hạ tầng công nghệ làm báo hiện đại, các cơ quan báo chí cũng cần lưu ý các cách thức, phương thức truyền thông chính sách BHXH sinh động, hấp dẫn người đọc. Như tăng cường sử dụng thông tin đồ họa (Infographic) trong truyền thông chính sách BHXH. Sử dụng đa dạng hình thức tác phẩm báo chí đa phương tiện như gói tin tức đa phương tiện.

Ngoài những cách thức trên, có thể sử dụng các cách thức đưa thông tin có tính tương tác với công chúng cao như tin theo dòng sự kiện (tin Timeline), những câu hỏi trắc nghiệm cung cấp thông tin...

Nhìn chung, những cách thức đưa thông tin này đều thể hiện thế mạnh của báo mạng điện tử trong việc vận dụng cung cấp thông tin nhiều cửa một cách linh hoạt. Ngoài ra, cần tăng cường văn hóa tiếp nhận và phản hồi thông tin để truyền thông chính sách về BHXH đạt hiệu quả./.

Nam Nguyễn