Quản lý kiến trúc khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia

22/04/2020, 23:29

Quản lý kiến trúc khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị quốc gia

Trung tâm Hội nghị quốc gia (Ảnh: TL)

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, nghiên cứu, rà soát, tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, đảm bảo theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị.

Bộ Xây dựng thực hiện việc chấm dứt hiệu lực đối với các quy định về quản lý quản lý quy hoạch kiến trúc khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành trước đây.

PV